Day

maaliskuu 8, 2019
Asiantuntijakirjoitus Digitaaliset palvelumuodot tulevat kovaa vauhtia myös terapia-alalle. Digitaalisiin palveluihin liittyy paljon pelkoja, epäilyjä ja uhkakuvia. Uusien palvelumuotojen tuleminen saatetaan kokea uhkana omalle toiminnalle ja tavalle tehdä terapiatyötä. Osittainhan se niin onkin. Ajassa pysyäksemme meidän täytyy muuttaa tekemisen tapoja ja työmme sisältöä. Muutokseen ei kuitenkaan pidä suhtautua uhkana vaan mahdollisuutena. Samalla on myös muistettava, että...
Continue Reading