Day

maaliskuu 27, 2019
Mitä etäkuntoutus on? Etäkuntoutus on määritelty erilaisten etäteknologiaa hyödyntävien sovellusten tavoitteelliseksi käytöksi kuntoutuksessa. Samoin kuin muukin kuntoutustoiminta se on ammattilaisten ohjaamaa ja seuraamaa ja sillä on selkeä tavoite sekä alku ja loppu (5).  Etäteknologisiksi menetelmiksi voidaan laskea tekstiviestit, puhelinsoitot, internet, seurantamittarit, video- tai televisio-ohjaus sekä erilaiset sovellukset tai näiden yhdistelmät. Etäkuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä voidaan ryhmitellä...
Continue Reading