Day

toukokuu 21, 2019
Toimintakeidas on yksi niistä terapia-alaan yrityksistä, joissa ei jämähdetä vanhaan. Digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat yrityksessä arkipäivää. ”Paperikalenteria meillä ei ole ollut käytössä enää vuosiin. Terapiatyötä ohjaavat dokumentit ja palvelukuvaukset ovat kaikkipotilastietojärjestelmässä. Skannaamme kaikki kuntoutussuunnitelmat ja Kelan päätökset asiakkaan tietoihin. Terapeuteilla ei ole papereita mukanaan. Jos asiakkaan toimintaympäristössä pitää jotain tarkentaa, tiedot löytyvät...
Continue Reading