Day

kesäkuu 7, 2019
Terapia ja sen tuloksellisuus perustuu pitkälti asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen. Kuunteleminen, asiakkaan ajatusten huomioiminen sekä luottamuksen aikaansaaminen luovat pohjan terapiasarjan aikaisen muutosprosessin käynnistymiselle. Terapiatyössä vuorovaikutustaitojen harjoittelu saattaa kuitenkin jäädä muiden terapiataitojen ja menetelmäosaamisen kehittämisen varjoon. Vuorovaikutustaitojen oletetaan kehittyvän automaattisesti pelkästään tekemällä terapiatyötä. Mutta onko tämä mahdollista, jos omia toimintatapoja ei välillä pysähdytä arvioimaan? Verkkokurssin...
Continue Reading