Day

kesäkuu 18, 2019
Verkkokurssin kuudennessa osassa Kommunikointikeskus Kipinän henkilökunta kertoo työstään, yrityksen toiminnasta, etäpuheterapian toteutuksesta. Etäterapia nähdään Kipinäkeskuksessa mahdollisuutena toteuttaa puheterapiaa monimuotoisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Kipinäkeskuksen kokemukset etäterapiasta vastaavat pitkälti Kelan Etäkuntoutus- hankkeen loppuseminaarissaesiteltyjä tuloksia https://www.kela.fi/tilaisuudet-palveluntuottajille. Kokemukset etäkuntoutuksesta eri terapia-aloilla ovat selvitysten perusteella hyviä tai erittäin hyviä niin asiakkaisen kuin lähiyhteisöjen näkökulmista. Ja myös kuntoutuksen tavoitteet saavutettiin...
Continue Reading