By

Navisec Health -tiimi
Miten vahvaa tunnistautumista voi hyödyntää kuntoutuksessa? Kun kuntoutuspalveluita tarjotaan etänä, tulee kiinnittää huomiota asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseen. Vastaanotolla tapahtuvilla käynneillä henkilöllisyys on helppo todentaa, mutta mikäli kaikki kuntoutusjaksoon liittyvä viestintä toteutetaan etänä videotapaamisten ja viestien muodossa, on asiakkaan luotettava tunnistaminen hankalampaa. Navisec Healthissa asiakkaat voivat kirjautua palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. Se on kätevä tapa luotettavasti tunnistaa...
Continue Reading
FysioEllun takana on Rovaniemeläinen fysioterapeutti-ratsastusterapeutti ammatinharjoittaja Elina Ruotsala. Hänen pääasiallinen työsarkansa on Kelan vaativan kuntoutuksen kuntoutujat niin fysioterapian, ratsastusterapian kuin allasterapian parissa.
Continue Reading
Olemme tehneet parannuksia Navisec Health -palvelun saavutettavuuteen. Haluamme kehittää Navisec Healthista palvelun, jonka käyttö on helppoa ja selkeää kaikille käyttäjille. Palvelun käyttö on jatkossa helpompaa esimerkiksi näppäimistön tai ruudunlukijan kanssa. Yleistä havaittavuutta on myös parannettu. Asiakkaidemme on kuitenkin hyvä huomioida, että palvelun saavutettavuuteen vaikuttaa myös se, minkälaista sisältöä palveluun tuodaan ja minkälaiset värit sinne valitaan....
Continue Reading
Navisec Health -palveluun on julkaistu uusi toivottu ominaisuus raportit. Raportit mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan.  Ennalta sovitulla tavalla ja systemaattisesti suoritettu arviointityö tuo arvokasta tietoa koko terveydenalan yrityksen toiminnan tuloksellisuudesta niin kuin yksittäisen terapeutin toiminnasta. Vaikuttavuuden seurannan mittarit tulee valita huolellisesti vastaamaan  yrityksen tavoitteisiin.  Navisec Health -palvelun raportit  kytkeytyvät  lomakkeisiin, joiden avulla kerätään tietoa asiakkaalta. Lomakkeiden...
Continue Reading
INTO Terveys on runsas vuosi sitten Helsingin Kalasatamaan perustettu tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä kivunhoitoon erikoistunut lääkärikeskus. ”Meidän fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaan, on OMT-koulutuksia ja muita pidempiä tutkintoja. Meillä on kipupsykologi ja fysiatrian erikoislääkäreitä”, toimitusjohtaja, OMT fysioterapeutti Daniel Selin kertoo. Yrityksessä työskentelee 10 alan kokenutta ammattilaista. Erityisosaamista löytyy esimerkiksi urheilufysioterapiasta, ylä- ja alaraajoista,...
Continue Reading
Verkkokurssin kuudennessa osassa Kommunikointikeskus Kipinän henkilökunta kertoo työstään, yrityksen toiminnasta, etäpuheterapian toteutuksesta. Etäterapia nähdään Kipinäkeskuksessa mahdollisuutena toteuttaa puheterapiaa monimuotoisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Kipinäkeskuksen kokemukset etäterapiasta vastaavat pitkälti Kelan Etäkuntoutus- hankkeen loppuseminaarissaesiteltyjä tuloksia https://www.kela.fi/tilaisuudet-palveluntuottajille. Kokemukset etäkuntoutuksesta eri terapia-aloilla ovat selvitysten perusteella hyviä tai erittäin hyviä niin asiakkaisen kuin lähiyhteisöjen näkökulmista. Ja myös kuntoutuksen tavoitteet saavutettiin...
Continue Reading
Terapia ja sen tuloksellisuus perustuu pitkälti asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen. Kuunteleminen, asiakkaan ajatusten huomioiminen sekä luottamuksen aikaansaaminen luovat pohjan terapiasarjan aikaisen muutosprosessin käynnistymiselle. Terapiatyössä vuorovaikutustaitojen harjoittelu saattaa kuitenkin jäädä muiden terapiataitojen ja menetelmäosaamisen kehittämisen varjoon. Vuorovaikutustaitojen oletetaan kehittyvän automaattisesti pelkästään tekemällä terapiatyötä. Mutta onko tämä mahdollista, jos omia toimintatapoja ei välillä pysähdytä arvioimaan? Verkkokurssin...
Continue Reading
Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa – etänä vai vastaanotolla -verkkokurssi Verkkokurssin neljäs osa “Kivun ja toimintakyvyn arviointi” on nyt julkaistu. Navisec Health jakaa keväällä kahdeksanosaisen verkkokurssin, jossa käsitellään muun muassa kipupotilaan terapiaa ja siihen liittyvää arviointia eri näkökulmista sekä digitaalisen terapian mahdollisuuksia ja haasteita. Verkkokurssin asiantuntijana toimii koko kevään ajan terveystieteiden tohtori Sami Tarnanen. Tuki- ja...
Continue Reading
Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa – etänä vai vastaanotolla -verkkokurssi Verkkokurssin kolmas osa “Elintavat ja kipu” on nyt julkaistu. Navisec Health jakaa keväällä kahdeksanosaisen verkkokurssin, jossa käsitellään muun muassa kipupotilaan terapiaa ja siihen liittyvää arviointia eri näkökulmista sekä digitaalisen terapian mahdollisuuksia ja haasteita. Verkkokurssin asiantuntijana toimii koko kevään ajan terveystieteiden tohtori Sami Tarnanen. Tuki- ja liikuntaelimistön...
Continue Reading
Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa – etänä vai vastaanotolla -verkkokurssi Verkkokurssin toinen osa “Etäkuntoutuksen mahdollisuudet” on nyt julkaistu. Navisec Health jakaa keväällä kahdeksanosaisen verkkokurssin, jossa käsitellään muun muassa kipupotilaan terapiaa ja siihen liittyvää arviointia eri näkökulmista sekä digitaalisen terapian mahdollisuuksia ja haasteita. Verkkokurssin asiantuntijana toimii koko kevään ajan terveystieteiden tohtori Sami Tarnanen. Toisessa osassa keskustellaan fysioterapeuttisen...
Continue Reading
1 2