By

navisec-health-admin
HablaCo. Oy on jyväskyläläinen puheterapiaa tarjoava yritys. Yrittäjä Nina Kuusisen lisäksi talossa on neljä puheterapeuttia, jotka tarjoavat puheterapiaa myös lähiseudun kunnissa. Kuusinen toteaa, että on tärkeää sitouttaa vanhemmat mukaan terapiaprosessiin. ”Lapsella voi olla useita terapioita yhtäaikaisesti, esimerkiksi toimintaterapiaa, fysioterapiaa, musiikkiterapiaa ja puheterapiaa. Kun terapiajaksot ovat pitkiä, ymmärrän hyvin, että terapian paljouteen voi väsyä. Eräs vanhempi...
Continue Reading
”Sähköiset terveyspalvelut tarjoavat uusia kanavia asioida ammattilaisen kanssa. Samalla entisestään korostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten roolia ohjaavana, kannustavana ja tukevana asiantuntijana”, sanoo filosofian tohtori (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto) Eija Kivekäs. Hänen väitöskirjansa ”Sähköisten terveyspalveluiden koettu hyödyllisyys ja koettu helppokäyttöisyys – potilaiden ja lääkäreiden arviot vaikutuksista” tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa marraskuussa. ”Terveydenhuollon ammattilaisen kannustus sähköisen tiedon käyttöön...
Continue Reading
Näyttökuva
Navisec Healthin PRO-versio helpottaa asiantuntijan arkea entisestään. PRO on kokonaisvaltainen palvelu terapian toteuttamisen tueksi ja seuraamiseen. Se yhdistää tärkeimmät Navisec Healthin ominaisuudet viestinnässä ja lomakkeissa suunnittelutyökaluun ja harjoitekuvastoon. Terapiaprosessi sujuvoituu huomattavasti, ja terapeutin työkuorma pienenee. Samalla myös asiakkaan hoitokokemus paranee. Terapiajakson voi nyt suunnitella valmiiksi kalenteriin. Asiakas sitoutuu terapiaan paremmin, kun hän saa kalenteriin lisätyistä...
Continue Reading
Loisto Terveys avasi ovensa Oulussa syyskuun alussa. Yritys on ollut olemassa puolitoista vuotta, mutta aiemmin Loiston perustajat tekivät yrityksen kautta töitä taustalla, eikä nimi näkynyt asiakkaalle. Oma toimipiste aukaistiin syyskuun alusta. Talossa on kaksi fysiatrian erikoislääkäriä ja joukko fysioterapian ammattilaisia. ”Olemme keskittyneet tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimiseen, kuntouttamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Asiakkaita on laidasta laitaan, mutta ehkä...
Continue Reading
TerapiaLampi Oy on kymmenen vuotta sitten perustettu terapia-alan yritys Espoossa. Yrittäjä Hanna Lampi tarjoaa monipuolisia terapiapalveluita: muun muassa toimintaterapiaa, theraplayterapiaa, perheterapiaa ja koira-avusteista terapiaa. Hän toimii myös kouluttajana ja työnohjaajana. Yrittäjänä hänellä eivät kaikki munat ole samassa korissa. ”Eri aikoina eri asiat ovat muodostaneet isomman osan toiminnasta”, hän kertoo. Nyt iso osa ajasta kuluu perheterapian...
Continue Reading
Infografiikka terapiasarja
Terveyspalvelujen digitaalisuudesta on tulossa hiljalleen oletusarvo. Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti sähköisten terveyspalvelujen käyttöön ja pitävät niiden saatavuutta tärkeänä. Terveyspalvelujen digitaalisuudesta on tulossa hiljalleen oletusarvo ei vain pelkkä lisä nykyisiin palveluihin. Asiakastarpeiden muuttuessa myös terapia-alan tulee kyetä monipuolistamaan palveluvalikoimaansa. Terapiasarjan eri vaiheissa digitaalisia toimintoja voidaan käyttää perinteisten toimintamallien tukena. Suurimpina etuina voidaan pitää tiiviimmän yhteydenpidon mahdollistumista ja...
Continue Reading
Miltä kuulostaa terveysalan yritys, joka toimii pelkästään verkossa? Vielä harvinaiselta, mutta tulevaisuudessa varmasti tavalliselta. Vanamo Terveys on sellainen, start up-yritys, jonka palveluja saa pelkästään etänä. ”Meidän palvelumme on Terve Päivä, elämäntapamuutos, jolla voi ehkäistä kakkostyypin diabetesta”, yrityksen tietoteknisistä asioista vastaava Risto Metsälä kertoo. Hän uskoo vahvasti digitaalisuuteen. Kustannustehokkuus ohjaa väkisin siihen suuntaan, joka alalla. Nykyiset...
Continue Reading
Kommunikointi potilaan kanssa – Voiko heikko hoitotulos johtua muustakin, kuin potilaan huonosta sitoutumisesta Potilaan huolellinen informointi hänen ongelmaansa liittyvistä tekijöistä, kuten vaivan syistä, luonteesta ja ennusteesta, on keskeisessä asemassa monissa tuki- ja liikuntaelinongelmien (TULE-ongelmat) hoitosuosituksissa. Informoinnin lisäksi TULE-ongelmien konservatiivisen hoidon perustana ovat potilaan toimintakyvyn parantamiseen tähtäävä omahoidon ja aktiivisen harjoittelun ohjaaminen. Potilasohjaus ja potilaan aktivoimisen...
Continue Reading
”Mielestäni yksi Navisec Healthin parhaista ominaisuuksista on lomakkeiden taustalla pyörivä kaava-toiminto. Se laskee automaattisesti lomakkeen pisteet annetun kaavan mukaisesti. Yksi asiakkaistamme kommentoi, että tämä säästää häneltä aikaa noin 15 minuuttia per lomake, kun ei tarvitse enää manuaalisesti laskea pisteitä paperilla. Ammattilaiselle jää vain tuloksen tulkinta ja sen hyödyntäminen terapian suunnittelussa”, tuoteasiantuntija Meri-Sofia Vertainen sanoo. Ajansäästö...
Continue Reading
Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa – etänä vai vastaanotolla -verkkokurssi Verkkokurssin seitsemäs osa “Kipupotilaan psykososiaalisten riskitekijöiden tunnistaminen” on nyt julkaistu. Navisec Health jakaa kevään 2019 aikana verkkokurssin, jossa käsitellään muun muassa kipupotilaan terapiaa ja siihen liittyvää arviointia eri näkökulmista sekä digitaalisen terapian mahdollisuuksia ja haasteita.  Kipupotilaan kuntoutuksen sisältö on perinteisesti ollut kehon rakenteellisiin ja toiminnallisiin ongelmiin...
Continue Reading
1 2