Asiakastyytyväisyys on kaikki kaikessa

Koostimme viime vuoden asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista lyhyen videon, jossa kerrotaan minkälainen on tyypillinen Navisec Health -käyttäjä ja mihin hän palvelua käyttää.

 

 

Asiakastyytyväisyys on meille tärkeä asia

Toteutimme vuoden 2021 lopulla ensimmäisen asiakastyytyväisyyskyselyn Navisec Health -palvelua käyttävien yritysten ammattilaisille. Halusimme kyselyn avulla selvittää ovatko palvelun käyttäjät tyytyväisiä ja mitä asioita he toivoisivat kehitettävän. Käyttäjien palaute ja kehitysideat ovat erittäin tärkeitä, kun suunnittelemme Navisec Healthin kehitystä.Kyselyssa pyrimme kartoittamaan mistä ominaisuuksista Navisec Health käyttäjät kokevat hyötyvänsä päivittäisessä työssään ja mihin asioihin toivotaan parannuksia. Meitä kiinnosti myös minkälaisia uusia ominaisuuksia käyttäjien mielestä tulisi kehittää. Navisec Health -palvelun käyttäjät vastasivat kyselyymme aktiivisesti, kiitos siitä teille kaikille! Saimme paljon hyödyllistä palautetta, jonka olemme käyneet tarkasti läpi. 

Vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn lisäksi seuraamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti NPS-kyselyn avulla. Siinä käyttäjiltä kysytään “Kuinka todennäköisesti suosittelisit Navisec Health -palvelua muille?” Vastaus annetaan numerona välillä 0-10 ja lisäksi vastaaja voi jättää avointa palautetta. NPS-kyselyn avulla pysymme ajan tasalla siitä kuinka tyytyväisiä käyttäjämme ovat ja mitkä asiat he Navisec Healthissa kokevat toimiviksi. Toivommekin, että NPS-kysymyksen ruudullesi ilmestyessä antaisit hetken aikaasi ja samalla palautetta meille! Käyttäjänä voit myös koska tahansa laittaa palautetta palveluun liittyen asiakastukemme sähköpostiin.

Asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksista piirtyy kuva tyypillisestä Navisec Health -palvelun käyttäjästä. Hän on terapeutti (useimmiten fysioterapeutti), joka ohjaa asiakkaita täyttämään erilaisia lomakkeita Navisec Healthissa ja viestittelee aktiivisesti asiakkaiden ja näiden lähiympäristön jäsenten kanssa. Hän kokee Navisec Health -palvelun olevan tietoturvallinen, luotettava ja helppokäyttöinen. Myös Viivi-videoneuvottelu on aktiivisesti käytössä. Suurin osa vastaajista koki, että Navisec Health vastaa hyvin heidän tarpeisiinsa. Yli 80% vastaajista suosittelisi Navisec Healthia myös muille.

Vastaajat kokevat pääsääntöisesti, että Navisec Health on hyödyllinen palvelu, joka helpottaa heidän työskentelyään. Saimme myös paljon erilaisia toiveita, miten palvelua tulisi kehittää. Kehitysehdotukset ovat meille erityisen tärkeitä ja ohjaavat meitä kehittämään palvelua asiakaslähtöiseen suuntaan. Parempi integraatio potilastietojärjestelmään nousi kyselyssä esille. Navisec Health on integroitu Diarium-potilastietojärjestelmään ja jatkossa laajennamme integraatiota, jotta tietojen siirtyminen on mahdollisimman jouhevaa.

Tässä muutamia vastaajien kommentteja kyselystä:

Kiitos, tämä toimii! Saan oltua tietoturvallisesti yhteydessä vanhempiin. Säännöllinen ja avoin kommunikaatio on yhteistyön avain.”

Palvelu on hyvä ja tarpeellinen, mutta tätä pitäisi vielä paljon laajentaa ja käytettävyyttä helpottaa.”

Kiitos tietoturvallisesta alustasta, jonka avulla voimme helposti viestiä asiakkaiden kanssa sekä voin lähettää heille harjoituksia. Tärkeintä on tietää, että Navisec Healthin välityksellä viestit eivät joudu kolmansien osapuolten käsiin.”

“Yhteydenpito ja tuki on toiminut hyvin, kiitos!”

“Palvelua pitäisi tuoda enemmän esille lyhyillä koulutuksilla/tietoiskuilla, jotta palvelun käyttöönotto olisi helpompaa ja nopeampaa.

 

Mistä ovat siis tyytyväiset käyttäjät tehty? Meidän kokemuksemme mukaan ammattilaiset ovat tyytyväisiä silloin, kun Navisec Health -palvelu tukee heitä asiakastyössä. Kun toiminnot löytyvät helposti ja yhteyden pitäminen asiakkaan kanssa helpottuu. Kun asiointi on tietoturvallista ja tiedonsiirto jouhevaa. Nämä ovat tavoitteitamme Navisec Healthin kehityksessä tulevaisuudessa!

Etkö ole vielä Navisec Health -käyttäjä, mutta haluaisit tutustua palveluun? Voit varata ajan maksuttomaan esittelyyn tai tilata sähköpostiisi palvelun esittelyvideon.

About the author