Kelan suositukset etäkuntoutuksen toteuttamiseen

 

Kelan kilpailutus on käynnissä


Kelan suomenkielisten yksilöterapiapalveluiden tarjouskilpailut ovat jälleen käynnissä. Tällä kerralla kilpailutuksessa hinnan ja laadun painoarvo on 50/50. Sopimuskausi käsittää vuodet 2023-2024 ja lisäksi siinä on kaksi optiovuotta 2025 ja 2026. Tarjousten jättämisen määräaika on 27.4.2022 klo 12:00. 

Tarjous annetaan kasvokkain toteutettavasta terapiasta. Kelan palvelukuvauksen mukaisesti terapian voi toteuttaa etäkuntoutuksena (poislukien ratsastus- ja allasterapia). Etäkuntoutus voi toteutua kuvapuheluna, jolloin asiakkaan soveltuvuus  ja tarve tulee arvioida yksilöllisesti. Etäkuntoutusta toteuttaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen mitä sovelluksia tai palveluita hyödyntää etäterapian tarjoamiseen. Kannattaa suosia palveluita, joissa on salattu tietoliikenneyhteys ja asiakkaan vahva tunnistaminen on mahdollista. Seuraavaksi käydään läpi 1.1.2023 voimaan astuvan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksen mukaiset edellytykset etäkuntoutuksen toteuttamiselle.


Mitä asioita tulee huomioida kun toteuttaa Kelan etäkuntoutusta?

Kela edellyttää toteuttamaan etäkuntoutusta sellaisen sovelluksen avulla, joka on helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja saavutettava. Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys ovat tärkeä osa etäpalveluiden tarjoamiseen käytettäviä sovelluksia. Mahdollisimman monen erilaisen ihmisen tulisi voida käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Terapia- ja kuntoutuspalveluissa on usein asiakkaana henkilöitä, joiden toimintakyky voi olla heikentynyt, joten käytössä olevien sovellusten tulee olla mahdollisimman helppokäyttöisiä. Teettämässämme kyselyssä Navisec Health -palvelun ammattilaiskäyttäjät kuvailivat palvelua juurikin tietoturvalliseksi ja helppokäyttöiseksi. Olemme panostaneet myös Navisec Healthin saavutettavuuteen, voit lukea aiheesta täältä.

Kela suosittelee käytettävän salattua tietoliikenneyhteyttä ja sovellusta tai alustaa, jossa on asiakkaan vahva tunnistautuminen silloin, kun etäkuntoutuksessa käsitellään dokumentteja, jotka sisältävät asiakkaan potilastietoja. Navisec Health on turvallinen selainpohjainen pilvipalvelu, jonka tietoliikenne on salattu SSL-salauksella. Käyttäjät on mahdollista tunnistaa vahvasti verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteen avulla. Palvelu sisältää myös monipuolisen käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnan, jonka avulla voidaan määrittää mitä kukin käyttäjä voi palvelussa tehdä ja nähdä. Kaikki oleelliset muutokset palvelussa kirjataan lisäksi lokiin, josta niitä voidaan tarvittaessa tarkastella jälkeenpäin. 

Kelan etäkuntoutusta toteuttaessaan palveluntuottaja vastaa siitä, että etäkuntoutuksessa potilastietojen välitykseen ja tallentamiseen käytettävät tietojärjestelmät täyttävät salassapitoa, tietosuojaa sekä tietoturvaa koskevien säännösten vaatimukset. Viivi Health on videoneuvottelusovellus, jonka kautta ammattilainen voi kommunikoida asiakkaan kanssa tosiaikaisesti äänen, chatin ja videokuvan välityksellä. Palvelu on teknisesti asennettu EU:n alueella sijaitseville palvelinlaitteille. Viivi Health -palvelua käytettäessä tietoliikenne salataan, kun se siirtyy verkon yli toiselle käyttäjälle. Palveluun ei tallenneta asiakastietoja. Videopuhelua tai etäyhteyden aikana käytyjä chat-keskusteluja ei tallenneta. 

Etäkuntoutusta toteutettaessa Kela edellyttää palveluntuottajalla olevan tekninen tuki. Ammattilaiskäyttäjät voivat hyödyntää Navisec Healthin teknistä tukea arkisin klo 8-16, yhteystiedot löydät täältä. Etäkuntoutusta toteuttavien tulee varautua mahdollisiin teknisiin haasteisiin ja luoda toimintaohjeet kuvapuhelun keskeytymisen varalta. Navisec Healthin käyttöoppaaseen on koottu osio Usein kysytyt kysymykset, josta löytyy toimintaohjeita sekä Navisec Health – palvelun että Viivi -videoneuvottelun ongelmatilanteisiin. Voit lukea niistä täällä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitetut tietojärjestelmät tulee olla säännösten ja määräysten mukaisia. Valviran edellytykset tietojärjestelmille löydät täältä. Diarium on kuntoutusalan ammattilaisille suunnattu laskutus- ja potilastietojärjestelmä, joka kuuluu Valviran tietojärjestelmäluokituksen A-luokkaan. Se sisältää yhteyden Kanta-arkistoon. Diariumin avulla voit laatia asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät ja ylläpitää potilasrekisteriä. Siitä löytyy myös integraatio Navisec Healthiin. Lisätietoja Diarium-ohjelmasta löydät täältä. 

 

Tuottaako yrityksesi etäkuntoutus-palveluita? Haluaisitko tutustua Navisec Healthiin tarkemmin?
Tilaa palvelun esittelyvideo sähköpostiisi tai varaa aika maksuttomaan etäesittelyyn!

About the author