Kipinäkeskuksessa syttyy kertomisen ilo

Helsinkiläinen Kommunikointikeskus Kipinä Oy eli Kipinäkeskus, on puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin (AAC) erikoistunut yritys. Yrittäjät, Pauliina Viljanen ja Iina Heikurainen, haluavat vahvasti kehittää alaa.

Kipinäkeskuksen palveluvalikoimaan on tulossa puheterapeuteille tarkoitettu strukturoitu työkalu, jolla voi ohjata perhettä.
”Nykyisellään yksi AAC-keinojen käyttöönoton kompastuskivistä on se, miten lähiympäristö saadaan sitoutettua niiden käyttöön. Puheterapeutit tarvitsevat nykyistä tehokkaampia ohjauskeinoja. Diarium-ohjelmaan kytkeytyvän Navisec Health -asiointipalvelun sisälle rakennamme Hehku-tuotteen”, Pauliina Viljanen kertoo.

Hehku auttaa terapeuttia herättelemään käyttäjän lähiympäristön omaa motivaatiota ja siten ottamaan vastuuta kuvien käytöstä. Se sisältää pieniä tietopaketteja, jotka lähiympäristön ihmiset voivat tehdä itselleen sopivalla ajalla. Tietopaketit koostuvat lyhyistä teksteistä, videoista ja tehtävistä, joiden tarkoitus on aktivoida lähiympäristön ihmisten ajatusprosesseja ja oppimista.

Tuote perustuu siihen, että motivoivat, ajattelemaan herättävät keinot vaikuttavat tehokkaasti. Terapeutti ja perhe voivat kommunikoida sähköisessä ympäristössä WhatsApp-tyylisen käyttöliittymän kautta.

 

Valmista materiaalia on vähän tarjolla

Naiset aloittivat Kipinäkeskuksen toiminnan vuonna 2013 kahdestaan. Nyt talossa on töissä yhteensä kahdeksan puheterapeuttia ja lisäksi kolme puheterapeuttiopiskelijaa. Rekrytoinnissa on etsitty puheterapeutteja, joilla kuntoutustyön lisäksi on intoa kehittää alalle käytännöllisiä ja toimivia ratkaisuja.

Yrityksessä keskitytään puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin ja puhevammaisten ihmisten kommunikointitaitojen edistämiseen. Terapia-asiakkaista valtaosa on Kelan vaativan kuntoutuksen asiakkaita, jotka sijoittuvat autismin kirjolle tai joilla on kehitysvamma tai puhemotorisia vaikeuksia.

Kuntoutustyön lisäksi yrityksen perustarjoamaan kuuluu kommunikoinnin apuvälineitä ja materiaalia kielen ja kommunikoinnin kehityksen tueksi, sekä koulutusta.

”Puheterapeuteilla on valmiiksi mietittyä AAC-painotteista materiaalia käytettävissä aika vähän. Siksi olemme omasta tarpeesta lähtien kehittäneet sitä itse”, Pauliina Viljanen kertoo.

”Idea materiaalista tuntui hyvältä ja paisui pian niin isoksi, että päätimme tehdä siitä tuotteen. Suosittu Roihusten perheen arkeen liittyvä materiaalipaketti sai syksyllä uuden lisäosan Roihusten harrastuksista.”

 

About the author