Miten kuntoutusalalla on suhtauduttu etäkuntoutukseen?

Koronapandemia alkoi nostamaan myös Suomessa päätään maaliskuussa 2020. Kyseinen aika oli täynnä epävarmuutta ja pakotti monet tahot, niin ihmiset kuin yrityksetkin sopeutumaan uusiin normeihin. Kuntoutuksen ammattilaiset eivät olleet poikkeus. Alalla, jossa suurin osa käynneistä on toteutettu vastaanotolla tai asiakkaiden luona, äkillinen siirtyminen etäkuntoutukseen aiheutti haastavan tilanteen. Mitkä olivat vaikutukset alaan, kun aiemmin satunnaisesta työskentelytavasta tulikin oletusarvo?

Kela on tutkinut sekä suhtautumista etäkuntoutukseen että syitä, joiden takia kuntoutus keskeytettiin koronakevään aikana. Molempia aiheita käsitellään hiljattain julkaistuissa Kelan tutkimusblogin kirjoituksissa (https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5523, https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5503). Eri terapia-alat olivat laajasti edustettuina molemmissa kyselyissä, joten tutkimuksissa on saavutettu laaja kokonaiskuva aiheista.

Monen eri tekijän huomattiin vaikuttavan siihen, kuinka etäterapiaan suhtauduttiin. Työkokemuksen määrä, ammattilaisen ikä sekä myös pienissä määrin oma toimiala vaikuttivat ammattilaisten mielipiteeseen etäterapiaa kohtaan. Yllättävästi, työpaikka tai sen koko eivät vaikuttaneet suhtautumiseen lainkaan. Positiivisimmin suhtautuivat alle 5 vuotta töissä olleet terapeutit, joista noin 80% oli myönteisiä etäkuntoutuksen hyödyntämistä kohtaan. Toisaalta, terapeutit, jotka olivat työskennelleet alalla 30 vuotta tai enemmän, suhtautuivat muita kielteisemmin ja epäileväisesti etäterapiaan.

Terveyspalveluiden digitalisaatio oli yleinen trendi jo ennen koronakriisiä, mutta kriisin myötä tämä ilmiö otti suuren edistysaskeleen hyvin nopeasti. Etäkuntoutus tuli kuvioihin jäädäkseen. Tutkimuksen mukaan kolmannes niistä, jotka olivat kokeilleet tai ottaneet säännölliseen käyttöön etäkuntoutuksen, tulevat myös jatkamaan sen hyödyntämistä tulevaisuudessa. Etäkuntoutus ja sähköiset palvelut tulevat todennäköisesti yleistymään entisestään lähivuosina.

Aivan kaikille etäkuntoutus ei kuitenkaan valitettavasti sopinut. Suurimman määrän terapian keskeytymisiä kokivat fysioterapeutit. Fysioterapian käytännönläheinen luonne asettaa rajoituksia etäkuntoutuksen hyödyntämiselle. Usein päätös kuntoutuksen toteutustavasta harkittiinkin asiakaskohtaisesti lääkärin ja asiakkaan kanssa. Etäkuntoutukseen luonnollisesti liittyvät rajoitteet aiheuttavatkin toimialakohtaisia eroja sen käytössä, jotka heijastuvat myöskin keskeytyneiden terapioiden määrään.

 

Keskeytyneitä kuntoutuksia tutkittaessa löytyi yksi yhteinen nimittäjä. Vähiten keskeytyneitä kuntoutuksia oli niillä terapeuteilla, jotka ottivat etäkuntoutuksen käyttöön vakituisesti tai suurella osalla asiakkaista. Vaikka etäkuntoutuksella on rajoituksensa, mahdollistaa se kontaktin asiakkaaseen hyvin monenlaisessa tilanteessa suhteellisen matalalla kynnyksellä. Etäkuntoutuksen edut ovat konkretisoituneet käytännössä hyvin monelle ammattilaiselle viime kuukausina ja aihe on noussut lähes kaikkien tietoisuuteen vaihtoehtoisena kuntoutuskeinona ja työkaluna. Perinteisesti verkkaisesti muutoksia vastaanottanut kuntoutusala on käännekohdassa. Kysyntä alustoille on kasvanut suuresti, joten myös tarjonta ja kehitystyö tulevat olemaan isossa roolissa tulevien vuosien käänteissä etäkuntoutuksen suhteen.

 

Haluaisitko tutustua tarkemmin Navisec Healthin monipuolisiin ominaisuuksiin?
Tilaa palvelun esittelyvideo sähköpostiisi tai varaa aika maksuttomaan etäesittelyyn!

About the author