Navisec Healthin saavutettavuus

Olemme tehneet parannuksia Navisec Health -palvelun saavutettavuuteen. Haluamme kehittää Navisec Healthista palvelun, jonka käyttö on helppoa ja selkeää kaikille käyttäjille. Palvelun käyttö on jatkossa helpompaa esimerkiksi näppäimistön tai ruudunlukijan kanssa. Yleistä havaittavuutta on myös parannettu.

Asiakkaidemme on kuitenkin hyvä huomioida, että palvelun saavutettavuuteen vaikuttaa myös se, minkälaista sisältöä palveluun tuodaan ja minkälaiset värit sinne valitaan. Yleisiä ohjeita saavutettavuuden parantamiseen löytyy esimerkiksi täältä.

Kuva uudesta keskustelusta

Mitä saavutettavuus on?

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Tarkoitus on siis huomioida ihmisten erilaisuus ja moninaisuus verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tiivistettynä saavutettavuudessa on kyse siitä, että digitaaliset palvelut ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä – ilman, että jokin vamma tai erityispiirre sitä estäisi.

Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti oikein toteutettu, helppokäyttöinen ja sisältöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Ymmärrettävät sisällöt on toteutettu ajatellen kohdeyleisöä, jolle palvelu on suunniteltu. Kieli on selkeää, eikä teksteissä ole käytetty ilman erityistä syytä ammattislangia tai vierasperäisiä ilmaisuja. Tekninen saavutettavuus on esimerkiksi sitä, että verkkosivusto tai sovellus on käytettävissä erilaisilla apuvälineohjelmilla. Apuvälineohjelmia voivat olla näkövammaisten käyttämät ruudunlukuohjelmat ja suurennusohjelmat sekä esimerkiksi silmä- tai päähiiret, joista on apua, jos motoriikassa on vaikeuksia. Verkkopalvelun helppokäyttöisyys vaikuttaa myös suoraan saavutettavuuteen. Helppokäyttöinen palvelu on sellainen, jossa tapahtumat etenevät loogisesti ja käyttäjän on helppo arvioida, mitä hänen on tehtävä seuraavaksi. Helppokäyttöisen sivun tai sovelluksen käyttöön palaa mielellään uudelleen.

kuvituskuva

Miten saavutettavuutta on käytännössä parannettu?

Lead designer Rurik Mahlberg kertoi hieman saavutettavuuden parantamisesta: “Navisec Healthin käyttäminen näppäimistöllä tai ruudunlukijalla on jatkossa helpompaa. Selailujärjestystä sivuilla on parannettu, jotta näppäimistöllä liikkuminen palvelussa on helpompaa ja käyttäjä pääsee liikkumaan tärkeisiin toimintoihin. Ruudunlukijaa käyttävät saavat enemmän tietoa vähemmällä liikkumisella. Esimerkiksi viestit osiossa jossa kaikki viestit ovat taulukkomuodossa pääsee nyt näppäimistön tabulaattorilla liikkumaan riveittäin ja ruudunlukijalle kerrotaan koko rivin sisältö.”

Saavutettavuuden parantamiseen vaikuttavat olennaisesti palvelun helppokäyttöisyys ja selkeys. Rurik kuvaili tehtyjä parannuksia näin: “Yleistä havaittavuutta on parannettu ja yhtenäistetty. Esimerkiksi värien kontrasteja on suurennettu. Palvelussa oleviin ulkopuolelle vieviin linkkeihin on lisätty ikoni joka kertoo sen avautuvan uuteen välilehteen.”

Kehitämme Navisec Healthia jatkuvasti eteenpäin asiakkaidemme toiveiden ja ideoiden perusteella. Sen takia toivommekin käyttäjiltä palautetta palvelun saavutettavuudesta, jotta voimme parantaa sitä myös jatkossa.

Haluaisitko tutustua tarkemmin Navisec Healthiin ja sen monipuolisiin ominaisuuksiin?
Tilaa palvelun esittelyvideo sähköpostiisi tai varaa aika maksuttomaan etäesittelyyn!

 

Lähteet:

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/yleista-saavutettavuudesta/

https://www.kielikello.fi/-/saavutettavuusmyllerrysta

 

About the author