Näyttökuva

Navisec Healthista julkaistiin PRO-versio

Navisec Healthin PRO-versio helpottaa asiantuntijan arkea entisestään. PRO on kokonaisvaltainen palvelu terapian toteuttamisen tueksi ja seuraamiseen. Se yhdistää tärkeimmät Navisec Healthin ominaisuudet viestinnässä ja lomakkeissa suunnittelutyökaluun ja harjoitekuvastoon. Terapiaprosessi sujuvoituu huomattavasti, ja terapeutin työkuorma pienenee. Samalla myös asiakkaan hoitokokemus paranee.

Terapiajakson voi nyt suunnitella valmiiksi kalenteriin. Asiakas sitoutuu terapiaan paremmin, kun hän saa kalenteriin lisätyistä tapahtumista muistutuksia.

Automatisointia suunnittelutyökalun avulla

Uuden PRO-version suunnittelutyökalu mahdollistaa toimintojen automatisoinnin. Terapia-alan ammattilainen voi lisätä esimerkiksi lomakkeita, kursseja tai

harjoitteita asiakkaalle tai asiakasryhmälle kalenteriin. Asiakas näkee ne sieltä samana päivänä, kun ne on määritetty tehtäväksi. Asiakkaalle lähtee kalenterimerkinnöistä muistutusviesti sähköpostiin samana päivänä.

Asiakkaan näkymässä on aikajana, josta terapian etenemistä voi seurata. Asiakas tietää, missä vaiheessa ollaan menossa ja mitä on tulossa.

Harjoitteessa on painike ”Kuittaa”. Kun harjoite on tehty, asiakas voi kuitata sen, ja kuittauksesta välittyy tieto asiantuntijalle. Jos toteuttamisessa on ollut ongelmia, asiakas voi laittaa niistä tietoa asiantuntijalle. Tämä voi tehdä muutoksia suunnitelmiin reaaliajassa.

Ammattilainen voi myös lisätä kalenteriin kannustusviestejä, jotka motivoivat asiakasta jatkamaan harjoituksia, tai ohjaavat varamaan aikaa vastaanotolle, jos se on tarpeen. Nämäkin viestit kertovat asiakkaalle hoitojakson etenemisestä.

Yrityksen näköinen harjoitekirjasto

Harjoitteiden lisääminen palveluun sujuu joustavasti kolmella eri tavalla. Asiantuntija voi ottaa asiakkaasta kuvia tai videoita, joista tekee suoraan harjoitteita asiakkaalle lähtevään viestiketjuun.

Yritys voi myös luoda oman harjoitekirjaston käyttöönsä. Kuvat merkitään yrityksen määrittämillä avainsanoilla. Liikkeet löytyvät helposti silloin, kun niitä tarvitsee.

Kolmas tapa harjoitteiden lisäämiseksi on valmis kuvapankki fysioterapiassa käytettävistä kuvista. Sen voi halutessaan ottaa käyttöön.

Harjoitteet lähetetään asiakkaalle joko viestinä, tai aikataulutetaan suunnittelutyökalun avulla asiakkaan aikajanalle tehtäväksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etäterapiaa suojatulla yhteydellä

Navisec Health PRO:lla voi kommunikoida asiakkaiden kanssa etänä myös reaaliaikaisesti. Videopuheluita voidaan toteuttaa Viivi-sovelluksella. Se tarjoaa turvallisen, suojatun yhteyden, joka sopii esimerkiksi etäterapian toteuttamiseen. Videopuheluihin voi osallistua neljä henkilöä kerrallaan ja puheluiden aikana on mahdollista keskustella myös chatin välityksellä ja osallistujat voivat jakaa näyttöään muille.

Kurssit

Palvelun kautta asiakkaille voidaan jakaa digitaalista sisältöä verkkokurssien muodossa. Kursseja voi hyödyntää asioiden havainnollistamisessa tai koulutuksessa. Toiminnallisuuden avulla on mahdollista kehittää uusia lisämaksullisia digitaalisia tuotteita ja palveluita, kuten ajasta ja paikasta riippumatonta etäkuntoutusta. Verkkokurssit ovat oivallinen tapa jakaa tietoa asiakkaille esimerkiksi kuntoutuksen kohteena olevista toiminnoista. Kurssin avulla asiakas voi perehtyä taustatietoon, harjoituksiin ja itsehoito-ohjeisiin omaan tahtiinsa silloin kun se hänen arkeensa parhaiten sopii. Kurssimateriaaliin asiakas voi palata aina halutessaan. Näin voit tukea asiakastasi olemaan aktiivinen toimija omassa kuntoutumisessaan ja ottamaan vastuuta etenemisestä.

Raportit

Raportit mahdollistavat asiakkaan lomaketäyttöjen arvojen yhteenvedon joko yksilö- tai massaraporttina. Raporttien tietoja voi viedä CSV- ja PDF-muotoon tai lähettää edistymistä ja lomakkeen arvojen muutosta kuvaavan kaavion asiakkaalle viestin liitteenä. Raportteja voi hyödyntää esimerkiksi hoidon vaikuttavuuden seurannassa ja hoidon tuloksellisuuden raportoinnissa sekä asiakkaiden että kuntoutuksen tilaajatahon kanssa.

Dokumentit

Dokumenteissa voit luoda yrityksen dokumenttipankin, josta voit jakaa asiakkaille tarvittavat asiakirjat sekä pyytää niihin tarvittaessa sähköisen allekirjoituksen. Tarvittaessa voit myös lähettää asiakkaille suoraan henkilökohtaisia dokumentteja.

 

Haluaisitko kuulla tarkemmin Navisec Healthin PRO-version monipuolisista ominaisuuksista? Laita meille viestiä osoitteeseen sales@navisechealth.fi tai varaa aika maksuttomaan etäesittelyyn!

About the author