Raporteilla hoidon vaikuttavuuden arviointia

Navisec Health -palveluun on julkaistu uusi toivottu ominaisuus raportit. Raportit mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan.  Ennalta sovitulla tavalla ja systemaattisesti suoritettu arviointityö tuo arvokasta tietoa koko terveydenalan yrityksen toiminnan tuloksellisuudesta niin kuin yksittäisen terapeutin toiminnasta. Vaikuttavuuden seurannan mittarit tulee valita huolellisesti vastaamaan  yrityksen tavoitteisiin. 

Navisec Health -palvelun raportit  kytkeytyvät  lomakkeisiin, joiden avulla kerätään tietoa asiakkaalta. Lomakkeiden avulla voidaan saada  ammattilaiselle asiakkaan tuottama tieto työnsä tueksi.


Lomakkeiden täyttöpyynnöt voidaan lähettää asiakkaalle viestillä tai automatisoida suunnittelutyökalulla.  Tällöin vastaanottoaikaa ei kulu lomakkeen täyttämiseen. Lomakkeilla oleva kaava-toiminto mahdollistaa pisteiden laskemisen automaattisesti. Eräs Navisec Healthin käyttäjä on kommentoinut, että työaikaa säästyy noin 15 minuuttia yhtä lomaketta kohden, kun pisteiden manuaalista laskemista ei enää tarvitse tehdä.


Raporteilla voi seurata hoidon vaikuttavuutta ja  tieto vaikuttavuudesta voidaan jakaa graafina esimerkiksi asiakkaalle itselleen.  Hoidon vaikuttavuus on valitulla toimintatavalla aikaansaatua muutosta suhteessa tilanteeseen, jossa toimintaa ei olisi toteutettu lainkaan. 

Raporttien tiedot on myös mahdollista viedä jatkokäsiteltäviksi lataamalla ne csv-tiedostona Navisec Healthista.

Hoidon vaikuttavuuden mittarit ovat tärkeä valita huolellisesti vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteiden mukaan. Navisec Health -palvelun lomake-editorilla voi lisätä palveluun omiin tavoitteisiin sopivat  mittarit. 

 

 

Haluaisitko tutustua tarkemmin Navisec Healthin raportteihin tai muihin monipuolisiin ominaisuuksiin?
Tilaa palvelun esittelyvideo sähköpostiisi tai varaa aika maksuttomaan etäesittelyyn!

About the author