Kevään verkkokurssi digitaalisista terapiapalveluista

Asiantuntijakirjoitus


Digitaaliset palvelumuodot tulevat kovaa vauhtia myös terapia-alalle. Digitaalisiin palveluihin liittyy paljon pelkoja, epäilyjä ja uhkakuvia. Uusien palvelumuotojen tuleminen saatetaan kokea uhkana omalle toiminnalle ja tavalle tehdä terapiatyötä. Osittainhan se niin onkin. Ajassa pysyäksemme meidän täytyy muuttaa tekemisen tapoja ja työmme sisältöä. Muutokseen ei kuitenkaan pidä suhtautua uhkana vaan mahdollisuutena. Samalla on myös muistettava, että perinteisempi tapa terapian toteuttamiseen ei tule häviämään minnekään. Uudet palvelumuodot vain tulevat siihen rinnalle ja tuovat uusia mahdollisuuksia työskentelyyn.

Digitaalisten palvelujen kehittäminen lähtee asiakkaiden tarpeista. Asiakkaille pitää pystyä tulevaisuudessa tarjoamaan palveluja eri muodoissa. Toimintatapoja on pakko muuttaa, jotta uusiin tarpeisiin voidaan vastata. Digitaalisuus tuo haasteita, mutta samalla avaa paljon uusiamahdollisuuksia ja tapoja toteuttaa terapiaa ja parantaa sen vaikuttavuutta. Digitaalinen asiointi mahdollistaa paikasta ja ajasta riippumattoman viestinnän terapeutin ja asiakkaan välillä. Verkkokoulutuksen yhtenä aiheena on etävastaanoton mahdollisuudet. Pohdimme mm. millaisiin käyttötarkoituksiin etäterapia soveltuu, ja millaisia haasteita se tuo terapeutin työhön.

Etävastaanoton lisäksi digitaalisuus tuo muitakin viestintapoja terapeutin ja asiakkaan välille.  Näiden menetelmien avulla terapeutti pystyy olemaan yhteydessä asiakkaaseen aiempaa enemmän, minkä avulla terapian intensiteetti ja ajoittaminen tehostuu. Mahdollisesti myös potilasedukaation vaikutus paranee. Vaikka digitaalisuus lisääkin terapeutin ja asiakkaan fyysistä välimatkaa, saattaa lisääntyneen kontaktimäärän takia terapeutti-asiakassuhteesta tulla jopa aiempaa tiiviimpi. Näistä asioista keskustellaan verkkokoulutuksen aikana, kun fysioterapeutti ja väitöskirjatutkija Riikka Holopainen tulee meidän vieraaksi. Fysioterapian lisäksi myös muut terapia-alat saavat puheenvuoroja kevään koulutussarjassa.

Tiedon siirtyminen monipuolistuu ja helpottuu, kun se voidaan toteuttaa sähköisesti. Digitaalisissa terveyspalveluissa asiakkaan rooli tulee todennäköisesti kasvamaan terapian kohteena olemisesta aktiiviseksi toimijaksi. Tiedonkeruussakin asiakas voi toimia aktiivisena tiedon tuottajana. Koska tiedonkeruu helpottuu, voi olla vaarana, että terapiassa kerätään myös turhaa tieto, jolla ei ole merkitystä terapian sisällön eikä terapian vaikutuksen arvioinnin kannalta. Turhat kyselyt ja mittaukset taas vaikuttavat negatiivisesti ihmisten suhtautumiseen mittauksia kohtaan.

Verkkokoulutuksessa kipupotilaan terapiaan ja siitä erityisesti arviointiin liittyvät asiat ovat keskeisimpänä sisältönä. Kevään aikana kipupotilaan terapiaa tarkastellaan niin elintapojen, psykososiaalisten riskitekijöiden kuin kivun ja toimintakyvyn arvioimisen näkökulmista.

Verkkokoulutus alkaa maaliskuussa yleisellä osiolla terapiaan liittyvästä mittaamisesta ja arvioinnista. Voit lisätä itsesi sähköpostilistalle  tai seuraa meitä Facebookissa niin saat tiedon verkkokurssin uusista julkaisuista.

About the author