Verkkokurssi osa 4: Kivun ja toimintakyvyn arviointi

Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa – etänä vai vastaanotolla -verkkokurssi


Verkkokurssin neljäs osa “Kivun ja toimintakyvyn arviointi” on nyt julkaistu. Navisec Health jakaa keväällä kahdeksanosaisen verkkokurssin, jossa käsitellään muun muassa kipupotilaan terapiaa ja siihen liittyvää arviointia eri näkökulmista sekä digitaalisen terapian mahdollisuuksia ja haasteita. Verkkokurssin asiantuntijana toimii koko kevään ajan terveystieteiden tohtori Sami Tarnanen.

Tuki- ja liikuntaelinongelmien kuntoutuksessa kivun ja toimintakyvyn mittaaminen ovat alkutilanteen kartoittamisen sekä terapiajakson aikana tapahtuvan muutoksen arvioinnin kannalta keskeisessä asemassa. Vaikka arviointi kivun ja toimintakyvyn osalta ovatkin tärkeitä, täytyy tässäkin muistaa, ettei lomakkeiden täytättäminen itsessään riitä, vaan mittaamisella olisi aina asetettava selkeä tarkoitus ja tuloksia tulisi myös hyödyntää terapiasuunnitelman laadinnassa. Tämän takia käytettävän mittarin sisältö ja mittarin ominaisuudet on tunnettava.

Mittaamiseen ja arviointiin sekä tulosten tulkintaan liittyy aina haasteita. Kivun mittaaminen on haasteiden osalta hyvä esimerkki. Mittarin valinta, kysymyksenasettelu ja tulosten tulkinta vaativat kipuongelman monitahoisuuden ymmärtämistä. Systemaattisesti ja ennalta sovitulla tavalla suoritettu arviointityö tuo arvokasta tietoa, niin yksittäisen terapeutin, kuin koko terapiayrityksen toiminnan tuloksellisuudesta. Kun mittausdata yhdistetään järkevällä tavalla asiakkaiden ongelmiin liittyviin taustamuuttujiin, päästään terapiatyön kehittämisessä aivan uudelle tasolle.

Verkkokurssi

Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa

About the author