Verkkokurssi osa 5: Terapeutti-asiakassuhteen parantaminen

Terapia ja sen tuloksellisuus perustuu pitkälti asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen. Kuunteleminen, asiakkaan ajatusten huomioiminen sekä luottamuksen aikaansaaminen luovat pohjan terapiasarjan aikaisen muutosprosessin käynnistymiselle. Terapiatyössä vuorovaikutustaitojen harjoittelu saattaa kuitenkin jäädä muiden terapiataitojen ja menetelmäosaamisen kehittämisen varjoon. Vuorovaikutustaitojen oletetaan kehittyvän automaattisesti pelkästään tekemällä terapiatyötä.
Mutta onko tämä mahdollista, jos omia toimintatapoja ei välillä pysähdytä arvioimaan?

Verkkokurssin viidennessä osassa vieraanamme on fysioterapeutti ja väitöskirjatutkija Riikka Holopainen. Keskustelemme mm. siitä mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan ja terapeutin välisen vuorovaikutussuhteen kehittymiseen sekä siitä millaisilla toimenpiteillä vuorovaikutusta voidaan parantaa ja sitä kautta vaikuttaa terapian onnistumiseen.

Verkkokurssi

Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa

About the author