Verkkokurssi osa 6 : Puheterapiaa etänä

Verkkokurssin kuudennessa osassa Kommunikointikeskus Kipinän henkilökunta kertoo työstään, yrityksen toiminnasta, etäpuheterapian toteutuksesta. Etäterapia nähdään Kipinäkeskuksessa mahdollisuutena toteuttaa puheterapiaa monimuotoisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Kipinäkeskuksen kokemukset etäterapiasta vastaavat pitkälti Kelan Etäkuntoutus- hankkeen loppuseminaarissaesiteltyjä tuloksia https://www.kela.fi/tilaisuudet-palveluntuottajille. Kokemukset etäkuntoutuksesta eri terapia-aloilla ovat selvitysten perusteella hyviä tai erittäin hyviä niin asiakkaisen kuin lähiyhteisöjen näkökulmista. Ja myös kuntoutuksen tavoitteet saavutettiin etäterapian avulla hyvin. Tuloksellinen terapia edellyttää toimivia ja asiakkaan tarpeet huomioivia teknisiä ratkaisuja sekä avointa mieltä (asiakas, asiakkaan lähipiiri ja terapeutti) uusien toimintatapojen kokeilun suhteen. Klikkaa verkkokurssiin katsomaan puheterapeuttien haastattelut.

Verkkokurssi

Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa

About the author