Verkkokurssi osa 7 : Kipupotilaan psykososiaalisten riskitekijöiden tunnistaminen

Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa – etänä vai vastaanotolla -verkkokurssi


Verkkokurssin seitsemäs osa “Kipupotilaan psykososiaalisten riskitekijöiden tunnistaminen” on nyt julkaistu. Navisec Health jakaa kevään 2019 aikana verkkokurssin, jossa käsitellään muun muassa kipupotilaan terapiaa ja siihen liittyvää arviointia eri näkökulmista sekä digitaalisen terapian mahdollisuuksia ja haasteita. 

Kipupotilaan kuntoutuksen sisältö on perinteisesti ollut kehon rakenteellisiin ja toiminnallisiin ongelmiin keskittyvää. Viimeisten vuosien aikana tutkimus on kiistatta osoittanut, että erilaisilla psykososiaalisilla tekijöillä on keskeinen merkitys niin tuki- ja liikuntaelimistön kipuongelmien kehittymiseen, kroonistumiseen kuin toipumisennusteeseen. Kipupotilas ei itse välttämättä tiedosta kaikkia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kipukokemukseen ja siksi terveydenhuollon ammattihenkilöillä on oltava valmiudet selvittää kokonaisvaltaisesti, mitkä asiat ovat ongelman selvittämisen kannalta olennaisimmat.

Verkkokurssin seitsemännessä osassa jatkamme keskustelua fysioterapeutti ja väitöskirjatutkija Riikka Holopaisen kanssa. Riikka kertoo mm. siitä milloin ja miten kyselylomakkeita kannattaa käyttää psykososiaalisten riskitekijöiden kartoittamiseksi.

Verkkokurssi

Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa

About the author