Navisec Health on kuntoutusalan ammattilaisille ja heidän asiakkailleen suunniteltu etäasioinnin ratkaisu. Navisec Healthin avulla kommunikoit asiakkaiden kanssa helposti ja tietoturvallisesti. Asiakkaat voivat olla yhteydessä omiin ammattilaisiinsa, osallistua etä- ja verkkokuntoutukseen sekä hyödyntää monipuolisia sähköisiä sisältöjä, kuten täyttää lomakkeita tai tutustua kursseihin ja harjoitteisiin. Asiakkaille voidaan lisäksi lähettää dokumentteja ja pyytää niihin sähköinen allekirjoitus. Ja kaikki tämä voidaan tietysti tehdä juuri silloin kun se asiakkaalle itselleen parhaiten sopii. Navisec Health -palvelun avulla rakennat asiakkaillesi parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen!

 

Navisec Health toimii selaimessa ja skaalautuu eri mobiililaitteille. Palvelu täyttää tietoturvavaatimukset arkaluonteisen potilastiedon käsittelystä. Asiakkaat tunnistetaan vahvan tunnistamisen avulla. Navisec Health integroituu Diarium-potilastietojärjestelmään, mikä mahdollistaa Navisec Healthissa kerättävän viimeisimmän tiedon ja ilmoitusten näyttämisen jouhevasti Diariumissa. API-rajapinnan ansiosta palvelu voidaan integroida myös yrityksen muihin tietojärjestelmiin.

 

Navisec Healthin monipuoliset ominaisuudet ovat helppokäyttöisiä sekä asiakkaille että ammattilaiselle. Palvelu mahdollistaa asiakkaan tulevan palvelupolun suunnittelun ja rakentamisen. Aikatauluttamalla tulevia tapahtumia sekä tarjoamalla asiakkaalle kuntoutukseen liittyvät sisällöt kätevästi sähköisessä muodossa, ammattilainen voi tukea asiakkaan omaa aktiivisuutta. Ammattilaiselle avautuu Navisec Healthin avulla mahdollisuus monipuolistaa yrityksen palveluvalikoimaa uudenlaisten ajasta ja paikasta riippumattomien palveluiden muodossa.