Fysioterapeutille

Yhteydenpito, tiedon kerääminen ja fysioterapian toteuttaminen helposti ja tietoturvallisesti

Navisec Health – etäpalveluratkaisu tarjoaa asiakkaallesi kokonaisvaltaisen kuntoutuspolun, joka tukee asiakkaan sitoutumista toiminta- ja liikkumiskyvyn edistämiseen ja ylläpitoon.

Katso esittelyvideo

Ajanvaraus
Yhteydenpito
Raportointi
Harjoitekirjasto ja kuntoutuksen toteuttaminen
Fysioterapeutin lomakkeet

Helppokäyttöinen ja sujuva nettiajanvaraus ja mahdollisuus hallinnoida omia ajanvarauksia ovat usein oleellisia tekijöitä asiakkaan valitessa palveluntuottajaansa. Navisec Healthin nettiajanvarauksessa asiakkaiden on helppo varata aika fysioterapiaan suoraan yrityksen kotisivuilta, silloin kun se heille parhaiten sopii. Nettiajanvarauksen voi rajata myös näkyville vain Navisec Health -palveluun lisätyille asiakkaille, jolloin ajanvarausta käyttävät asiakkaat ovat tunnistautuneet vahvasti. Nettiajanvarausta hyödyntääkseen tulee yrityksellä olla käytössä myös Diarium-potilastietojärjestelmä. Nettiajanvarauksessa näkyviä aikoja ja muita asetuksia voi hallinnoida Diariumin ylläpitotoimintojen kautta. Asiakkaat näkevät ja pääsevät hallinnoimaan omia ajanvarauksiaan kirjautumalla sisään Navisec Health -palveluun.

Fysioterapian avulla asiakasta tuetaan osallistumaan mahdollisimman aktiivisesti hänelle merkitykselliseen arkeensa. Kuntoutuksen vaikuttavuuden ja asiakkaan motivaation ylläpitämisen kannalta on oleellista, että asiakas kokee kumppanuuden tunnetta terapeutin kanssa. Navisec Health -palvelun avulla asiakas saa yhteyden ammattilaiseensa nopeasti. Ammattilainen voi jakaa asiakkaalle tietoa tämän vaivasta ja ohjata asiakasta tunnistamaan oireitaan sekä hallitsemaan niitä hänelle sopivin keinoin. Keskustelut, ohjeet ja harjoitteet löytyvät palvelusta aina tarvittaessa, terapiakäyntien välilläkin. Viesteihin on mahdollista lisätä liitteitä ja voit tietoturvallisesti hyödyntää myös kuvia ja videoita. Myös asiakkaat voivat liittää viesteihinsä videoita tai kuvia.

Tiedon kerääminen sähköisten lomakkeiden avulla mahdollistaa raportoinnin Navisec Health -palvelussa eli asiakkaiden lomaketäyttöjen arvojen yhteenvedon ja vertailun. Raportoinnin avulla voidaan seurata esimerkiksi fysioterapian tavoitteiden saavuttamista, hoidon etenemistä, mahdollisten haittojen ilmenemistä, kuntoutuksen vaikuttavuutta tai asiakkaan omaa kokemusta hyvinvoinnistaan. Muutosta esimerkiksi oirekyselyn tuloksessa voi visualisoida asiakkaalle, mikäli hän täyttää saman lomakkeen jakson alussa ja lopussa. Hoidon vaikuttavuuden seuranta ja vertailu on mahdollista myös ryhmätasolla esimerkiksi erilaisten asiakasryhmien kesken.

Oikein ja turvallisesti toteutettu säännöllinen harjoittelu on edellytys liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä näiden häiriöiden ehkäisyssä ja korjaamisessa. Fysioterapiassa pyritään löytämään yhdessä asiakkaan kanssa hänelle toimivia keinoja oireiden hallintaan ja helpottamiseen. Helppokäyttöisen ja monipuolisen Navisec Health -etäpalveluratkaisun avulla rakentuu silta terapiatilanteen ja asiakkaan arkielämän välille. Navisec Healthista löytyy laaja n. 250 harjoitusta sisältävä harjoitekirjasto hyödynnettäväksi. Harjoitteet ovat kuvia, videoita ja ohjeita sisältäviä tehtäviä, joita voi välittää asiakkaille palvelun kautta. Omaan harjoitekirjastoon voi luoda uusia kuvastoja ja harjoitteita helposti esimerkiksi puhelimen kameraa hyödyntäen.

Rakentamalla verkkokursseja asiakkaitasi kiinnostavista aiheista, voit tarjota terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa interaktiivisessa ja helpostiomaksuttavassa muodossa. Suunnittelutyökalun avulla voit aikatauluttaa terapeuttisia harjoitteita ja sisältöjä valmiiksi ja ne esitetään asiakkaalle aikajanalla. Asiakas voi seurata tulevia tapahtumia omassa arjessaan silloin kun se hänelle sopii ja kuitata niitä valmiiksi.

Navisec Healthin avulla keräät vaivattomasti ja käyttäjäystävällisesti tietoa asiakkaan terveydestä, toiminta- ja liikkumiskyvystä sekä oireista esimerkiksi tavoitteiden asettamisen ja edistymisen seurannan pohjaksi. Voit lähettää asiakkaalle lomakkeen täyttöpyynnön ja asiakas voi rauhassa täyttää kyselylomakkeen tai mittarin silloin kun se hänelle sopii. Näin aikaa ei kulu terapiakäynnistä lomakkeiden täyttöön ja vastaukset ovat ammattilaisen käytettävissä jo ennen seuraavaa tapaamista.

Navisec Health -palvelussa voit hyödyntää sähköisiä lomakkeita tarpeidesi mukaan. Lomake-editorin avulla voit luoda itse ja muokata tarvitsemiasi lomakkeita. Navisec Healthin lomakepohjista löytyy useita lomakkeita fysioterapeutin hyödynnettäväksi. Lomakkeita löytyy esimerkiksi aihealueista:

  • tausta- ja esitiedot
  • liikkuminen ja suorituskyky
  • itsestä huolehtiminen
  • elämänlaatu
  • toimintakyky
  • oirekartoitukset
  • kipu