Ominaisuudet

Standard
Pro
Vahva tunnistautuminen

Asiakas tunnistetaan palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Vahva tunnistus tapahtuu verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla. Asiantuntija voi tunnistaa asiakkaan myös perinteisesti vastaanottokäynnin yhteydessä ja tällöin käyttäjätunnus voidaan luoda ilman vahvaa tunnistusta.

Standard
Pro
Suojattu viestintä

Viestien avulla asiakas ja asiantuntija voivat kommunikoida keskenään turvallisesti. Viesteihin voidaan liittää kuvia, videoita, liitetiedostoja tai lomakkeiden täyttöpyyntöjä.

Standard
Pro
Lomakkeet

Sähköiset lomakkeet helpottavat tiedon keräämistä asiakkailta. Lomakkeet voivat olla esimerkiksi esitietolomakkeita, riskitekijäkyselyitä, toimintakykymittareita tai kipumittareita. Lomakkeita voi laatia helppokäyttöisen editorin avulla ja kaava-toiminto laskee pisteet automaattisesti.

Standard
Pro
Integraatiot

API-rajapinnan ansiosta palvelu voidaan integroida yrityksen muihin tietojärjestelmiin. Integraatio mahdollistaa kirjautumisen asiointipalveluun toisen tietojärjestelmän tunnuksilla. Toinen järjestelmä voi myös hakea asiointipalvelusta tietoa rajapinnan kautta ja esittää sitä järjestelmän käyttöliittymissä.

Pro
Harjoitteet

Harjoitteet ovat kuvia, videoita ja tekstiä sisältäviä tehtäviä, joita voi välittää asiakkaille palvelun kautta viestien tai kalenterin avulla. Omaan harjoitekirjastoon voi luoda uusia harjoitteita esimerkiksi puhelimen kameraa hyödyntäen.

Harjoitteen lisääminen

Harjoitteen lähettäminen

Pro
Suunnittelutyökalu

Asiantuntijan näkymä suunnittelutyökaluun on kalenteri, johon voi aikatauluttaa harjoitteita, lomakkeiden täyttöpyyntöjä, kursseja ja viestejä. Asiantuntijan laatima suunnitelma esitetään asiakkaalle aikajanan avulla, josta voi seurata tulevia tapahtumia ja kuitata niitä valmiiksi.

Terapeutin kalenterinäkymä

Asiakkaan kalenterinäkymä

Pro
Videoneuvottelu

Videoneuvottelu tarkoittaa reaaliaikaista etäyhteyttä asiantuntijan ja asiakkaan välillä. Videopuhelu voi korvata perinteisen vastaanottokäynnin ja tällöin kustannussäästöt ovat merkittäviä.

Pro
Kurssit

Palvelun kautta asiakkaille voidaan jakaa digitaalista sisältöä verkkokurssien muodossa. Kursseja voi hyödyntää asioiden havainnollistamisessa tai koulutuksessa. Toiminnallisuuden avulla on mahdollista kehittää uusia lisämaksullisia digitaalisia tuotteita ja palveluita.

Pro
Raportit

Raportit mahdollistavat lomaketäyttöjen arvojen yhteenvedon joko yksilö- tai massaraporttina. Raporttien tietoja voi viedä CSV- ja PDF-muotoon tai lähettää kaavion asiakkaalle viestin liitteenä. Raportteja voi hyödyntää esimerkiksi hoidon vaikuttavuuden seurannassa.

Uusi!
Pro
Dokumentit

Dokumenteissa voit luoda yrityksen dokumenttipankin josta voit jakaa asiakkaille tarvittavat asiakirjat sekä pyytää niihin sähköisen allekirjoituksen. Tarvittaessa voit myös lähettää asiakkaille suoraan henkilökohtaisia dokumentteja.