Psykoterapeutille

Yhteydenpito, etäkuntoutus ja tiedon kerääminen helposti ja tietoturvallisesti

Navisec Health -etäpalveluratkaisu on tietoturvallinen kanava terapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja kommunikointiin, joka tukee asiakkaan sitoutumista toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseen.

Katso esittelyvideo

Yhteydenpito
Videoneuvottelu
Sähköiset lomakkeet
Raportointi

Psykoterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Kuntoutuksen vaikuttavuuden ja motivaation ylläpitämisen kannalta on tärkeää, että asiakas kokee yhteistyösuhteen toimivaksi, luottamukselliseksi ja hyväksi. Vuorovaikutus ja yhteydenpito ulottuvat myös varsinaisen terapiatilanteen ulkopuolelle tukien asiakkaan sitoutumista kuntoutukseen. Luottamuksellisuus korostuu kaikessa terapeutin ja asiakkaan yhteydenpidossa aina ajan varaamisesta harjoitusten antamiseen. Navisec Health tarjoaa tietoturvallisen kommunikaatiokanavan yhteistyöhön ja yhteydenpitoon asiakkaidesi kanssa. Viestittelyyn voidaan ottaa mukaan asiakkaan niin halutessa myös hänen läheisiään. Viesteihin on mahdollista lisätä liitteitä ja voit tietoturvallisesti hyödyntää myös kuvia ja videoita. Myös asiakkaat voivat liittää viesteihinsä videoita tai kuvia.

Etäpsykoterapian näkökulmasta videoneuvotteluyhteyden tärkeitä kriteerejä ovat tietoturvallisuus, helppokäyttöisyys ja monipuoliset toiminnot. Navisec Health -palvelun PRO-versioon kuuluva Viivi Health -videoneuvottelu mahdollistaa etäpsykoterapian toteuttamisen tietoturvallisesti ja tosiaikaisesti äänen, videokuvan, chatin ja tarvittaessa ruudunjaon välityksellä. Viivi -videoneuvottelu toimii selaimessa eikä edellytä erillisiä laitteita tai asennuksia. Viivi -videoneuvottelu on vahvasti suojattu ja teknisesti asennettu EU:n alueella sijaitseville palvelinlaitteille. Palvelua käytettäessä tietoliikenne salataan, kun se siirtyy verkon yli toiselle käyttäjälle. Viivi -videoneuvotteluun ei tallenneta asiakastietoja, eikä videopuhelua tai etäyhteyden aikana käytyjä chat-keskusteluja tallenneta.

Lomakkeiden avulla keräät tietoa asiakkaan hyvinvoinnista, toimintakyvystä ja elämänlaadusta esimerkiksi tavoitteiden asettamisen ja seurannan pohjaksi. Voit lähettää asiakkaalle lomakkeen täyttöpyynnön ja asiakas voi rauhassa täyttää kyselylomakkeen tai mittarin kotona silloin kun se hänelle sopii. Näin vastaukset ovat ammattilaisen käytettävissä jo ennen seuraavaa tapaamista.

Navisec Health -palvelussa voit hyödyntää sähköisiä lomakkeita tarpeidesi mukaan. Lomake-editorin avulla voit luoda itse ja muokata tarvitsemiasi lomakkeita. Navisec Healthin lomakepohjista löytyy useita lomakkeita psykoterapeutin hyödynnettäväksi. Lomakkeita löytyy esimerkiksi aihealueista:

  • masennusoireet ja mieliala
  • ahdistuneisuus
  • elämänlaatu
  • alkoholin käyttö
  • stressi
  • kipu
  • Kelan psykoterapiassa vaikuttavuuden mittaamisessa edellyttämä CORE-OM -mittari

Tiedon kerääminen sähköisten lomakkeiden avulla mahdollistaa raportoinnin Navisec Health -palvelussa eli asiakkaiden lomaketäyttöjen arvojen yhteenvedon ja vertailun. Raportoinnin avulla voidaan seurata esimerkiksi psykoterapian tavoitteiden saavuttamista, hoidon etenemistä, mahdollisten haittojen ilmenemistä, kuntoutuksen vaikuttavuutta tai asiakkaan omaa kokemusta hyvinvoinnistaan. Muutosta esimerkiksi oirekyselyn tuloksessa voi visualisoida asiakkaalle, mikäli hän täyttää saman lomakkeen jakson alussa ja lopussa. Hoidon vaikuttavuuden seuranta ja vertailu on mahdollista myös ryhmätasolla esimerkiksi erilaisten asiakasryhmien kesken.