Puheterapeutille

Yhteydenpito, sisältöjen jakaminen ja puheterapian toteuttaminen helposti ja tietoturvallisesti

Navisec Health – asiointipalvelu/etäpalveluratkaisu mahdollistaa puheterapiaan liittyvän asiakkaan ja lähiympäristön ohjaamisen, harjoitteiden ja sisältöjen jakamisen ja tiedonkeruun sähköisesti.

Katso esittelyvideo

Yhteydenpito
Videoneuvottelu
Puheterapeutin lomakkeet
Kuntoutuksen toteuttaminen
Lisäpalvelut

Yhteydenpito

Luottamus on puheterapeutin, asiakkaan ja tämän lähiympäristön välillä olennaisinta. Navisec Health tarjoaa tietoturvallisen viestintäkanavan yhteistyöhön asiakkaidesi kanssa. Jaat kuulumiset ja kotiohjeet puheterapiasta kätevästi asiakkaalle ja halutessasi samalla lähiympäristön henkilöille. Viesteihin voit liittää monipuolista sisältöä kuten kuvia, videoita, harjoitteita, lomakkeita ja kursseja. Navisec Healthin käytön omaksuminen on helppoa myös asiakkaille ja heidän läheisilleen. Henkilökohtaiset sisällöt motivoivat asiakasta usein parhaiten, joten voit tietoturvallisesti hyödyntää videoita kotiharjoittelusta tai valokuvia esimerkiksi keskusteluharjoitusten pohjana. Myös asiakkaat voivat liittää viesteihinsä kuvia tai videoita.

Videoneuvottelu

Etäkuntoutus on vakiinnuttanut paikkansa puheterapian toteutusmuotona. Viivi -videoneuvottelu mahdollistaa etäpuheterapian toteuttamisen reaaliaikaisen videoyhteyden ja ruudunjaon avulla. Etäpuheterapian on todettu olevan yhtä vaikuttavaa kuin kasvokkain tapahtuvan puheterapian. Etäpuheterapia soveltuu useille asiakasryhmille esimerkiksi afasian, autismikirjon, artikulaatio- ja fonologisten häiriöiden, dyspraksian, kuulovian, syömis- ja nielemishäiriöiden, änkytyksen ja äänihäiriöiden kuntoutukseen sekä vanhempien ohjaukseen.

(Lähde: Etäkuntoutus puheterapiassa, 2019, Suomen Puheterapeuttiliitto)

Puheterapeutin lomakkeet

Navisec Health -palvelussa voit hyödyntää sähköisiä lomakkeita tarpeidesi mukaan. Navisec Healthin lomakepohjista löytyy puheterapeutille hyödynnettäväksi esimerkiksi lapsen esitietolomake sekä kyselylomakkeita lapsen vanhemmille ja päivähoidolle, etäterapiasuostumus, terapiasopimus, sekä puheterapiasuunnitelma. Lomake-editorin avulla voit itse luoda ja muokata tarvitsemiasi lomakkeita. Lomakkeiden avulla keräät tietoa asiakkaan toimintakyvystä esimerkiksi tavoitteiden asettamisen ja seurannan pohjaksi. Asiakas voi rauhassa täyttää esimerkiksi sähköisen esitieto- tai kyselylomakkeen kotona silloin kun se hänelle sopii. Näin aikaa ei kulu terapiakäynnistä lomakkeiden täyttöön ja vastaukset ovat käytettävissä jo tapaamisessa.

Kuntoutuksen toteuttaminen

Navisec Health -asiointipalvelu tukee puheterapian toteuttamista riippumatta siitä toteutuuko puheterapia kasvokkain vai etänä, vastaanotolla tai asiakkaan lähiympäristössä. Voit luoda sähköisiä harjoitteita, koota niistä kuvastoja ja jakaa niistä sopivia harjoitteita asiakkaillesi. Rakentamalla verkkokursseja asiakkaitasi kiinnostavista aiheista, voit tarjota tietoa interaktiivisessa ja helpostiomaksuttavassa muodossa. Verkkokurssit mahdollistavat myös uudenlaisten palvelujen kuten ajasta ja paikasta riippumattoman kuntoutuksen tarjoamisen. Suunnittelutyökalun avulla voit aikatauluttaa sisältöjä valmiiksi ja ne esitetään asiakkaalle aikajanalla, josta asiakas voi seurata tulevia tapahtumia ja kuitata niitä valmiiksi.

Lisäpalvelut

Navisec Health -palveluun on saatavilla Kipinäkeskuksen toteuttamat digitaaliset materiaalit Hehku ja Kipinää puheen kuntoutukseen – Konsonanttiyhtymät. Hehku on puheterapeutille tai kommunikaatio-ohjaajalle sopiva motivoiva tapa valmentaa lähi-ihmisiä kuvakommunikoinnin käyttöön. Kipinää puheen kuntoutukseen – materiaali tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvan digitaalisen harjoitusohjelman 22 eri konsonanttiyhtymän harjoitteluun.