Transaktionstjänst för aktorer inom hälsovård

Navisec Health är en säker kommunikationstjänst som är avsedd för yrkesverksamma inom hälsovård och deras kunder.

Med hjälp av servicen kan bolagen byta sina traditionella processer till digitala processer.

Lär om egenskaperna och fråga efter mer information!

Säker kommunikation

Med meddelanden kan kund och sjukvårdspersonal kommunicera med varandra på ett säkert sätt. Bilder, bilagor och förfrågningar om att fylla i blanketter kan bifogas i meddelandena.

Blanketter

Elektroniska blanketter hjälper till att samla information från kunder. Sådana blanketter inkluderar inledande information, riskfaktorblanketter, aktivitetsmätningar eller smärtmätningar. Den lättanvända redigeraren möjliggör skapandet av nya blanketter och med formelfunktionen kan man räkna statistiken automatiskt.

Planeringsverktyg

Expertens vy i planeringsverktyget är en kalender, där man kan skriva in träningsprogram, förfrågningar om att fylla i blanketter, kurser och meddelande. En plan som experten har skapat kan då visas till kunden med hjälp av en tidslinje, där kunden kan se de kommande händelserna och markera dom som gjort.

Träningsprogram

Träningsprogram inkluderar foto, videor och text och dom kan skickas till kunden genom services med hjälp av meddelanden eller kalendern. Man kan skapa ny träningsprogram i biblioteket till exempler med hjälp av telefonens kamera..