Egenskaper

Standard
Pro
Säker kommunikation

Med meddelanden kan kund och sjukvårdspersonal kommunicera med varandra på ett säkert sätt. Bilder, bilagor och förfrågningar om att fylla i blanketter kan bifogas i meddelandena.

Standard
Pro
Blanketter

Elektroniska blanketter hjälper till att samla information från kunder. Sådana blanketter inkluderar inledande information, riskfaktorblanketter, aktivitetsmätningar eller smärtmätningar. Den lättanvända redigeraren möjliggör skapandet av nya blanketter och med formelfunktionen kan man räkna statistiken automatiskt.

Standard
Pro
Integrationer

Tack vare API-gränssnittet kan tjänsten integreras i andra informationssystem inom ditt företag. Integrationen tillåter inloggning i tjänsten med hjälp av inloggningsinformation för ett annat system. Med hjälp av gränssnittet kan ett annat system också hämta data från tjänsten och presentera det i andra systemets användargränssnittet.

Standard
Pro
Stark autentisering av kunden

Vid registrering autentiseras kundens identitet av kunden själv eller av sjukvårdspersonal. Kunden kan använda bankkoder eller mobil ID att autentisera sig själv. Sjukvårdspersonalen kan identifiera kunden också traditionellt med till exempel ett identitetskort eller körkort.

Pro
Planeringsverktyg

Expertens vy i planeringsverktyget är en kalender, där man kan skriva in träningsprogram, förfrågningar om att fylla i blanketter, kurser och meddelande. En plan som experten har skapat kan då visas till kunden med hjälp av en tidslinje, där kunden kan se de kommande händelserna och markera dom som gjort.

Terapeutens kalender vy


Kundens kalender vy

Pro
Träningsprogram

Träningsprogram inkluderar foto, videor och text och dom kan skickas till kunden genom services med hjälp av meddelanden eller kalendern. Man kan skapa ny träningsprogram i biblioteket till exempler med hjälp av telefonens kamera.

Harjoitteen lisääminen

Harjoitteen lähettäminen

Pro
Videosamtal

En videosamtal betyder en fjärkontakt mellan experten och kunden. Den kan ersättä en traditionel besök och besparningar kan vara betydande.

Pro
Kurser