Tietosuojaseloste

Tämä on Finnish Net Solutions Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Viimeisin muutos 26.3.2019.

Rekisterinpitäjä
Finnish Net Solutions Oy, 1733917-4
Tekniikantie 12
02150 Espoo
puh. 019 425 1610
info@fns.fi

Yhteyshenkilö
Antti Kähkönen
Tekniikantie 12
02150 Espoo
dpo@fns.fi

Rekisterin nimi
Navisec Healthin asiakas- ja prospektirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on markkinoinnin osalta rekisterinpitäjän oikeutettu etu- ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen hallinta ja säilyttäminen asiakassuhteen hoitamista, myynti- ja markkinointitoimenpiteitä ja muita yhteydenottoja varten.

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika
Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat tyypilliset asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavat yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä yrityksen tai organisaation nimi, osoite ja tunnistetiedot.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa; esim. kirjanpitolain mukaan tietoja tulee säilyttää jopa 10 vuotta. Jos asiakassuhdetta ei ole, tietojen säilytysaika on yksi vuosi. Tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Evästeet ja vastaavat teknologiat
Sivustolla käytetään evästeitä seuraavien syiden vuoksi:
• markkinoinnin tuloksellisuuden seuranta
• sivuston resurssien toimivuuden ja suorituskyvyn seuranta
• yleinen käyttäjätilastointi

Sivuston käyttäjä voi selainasetuksiaan muuttamalla rajoittaa evästeiden toimintaa. Evästeiden tietoa ei yhdistetä muuhun käyttäjätietoon, jota meille voisi kertyä sivustoa käyttävien käyttäjien toimesta.

Lisää tietoa evästeistä löytyy esimerkiksi Viestintäviraston sivuilta.

Anonyymi verkkoanalytiikka
Web-sivustomme mukauttamiseksi ja kehittämiseksi voimme kerätä evästeiden avulla tietoja siitä, kuinka käytät sivustoamme. Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analyticsia – lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/

Jos et halua vastaanottaa näitä evästeitä, suosittelemme, että muutat selaimesi asetuksia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Lakisääteisissä tapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Rekisterimme ja järjestelmämme sijaitsevat EU:n alueella, mutta meillä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
• Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso.
• Olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä.
• Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield -järjestely.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasjärjestelmään ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain Finnish Net Solutions Oy:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt henkilökohtaisella salasanalla. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
• tarkastaa omat tietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, hänellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.
• pyytää virheellisten tietojen oikaisemista
• pyytää vanhentuneiden tai muutoin perusteettomasti käsiteltävien tietojen poistamista
• pyytää tietyissä tapauksissa käsittelyn rajoitusta
• vastustaa oikeutettuun tai yleiseen etuun perustuvaa tietojen käsittelyä
• pyytää tietojensa siirtämistä silloin, kun tietoja käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella
• peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä meille pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@fns.fi.