Toimintaterapeutille

Yhteydenpito, toimintaterapian harjoitukset ja etäkuntoutus helposti ja tietoturvallisesti

Navisec Health -etäpalveluratkaisu mahdollistaa kommunikoinnin, harjoitteiden jakamisen sekä toimintaterapiaan liittyvän asiakkaan ohjaamisen hänen omassa toimintaympäristössään.

Katso esittelyvideo

Yhteydenpito
Kuntoutuksen toteuttaminen
Toimintaterapeutin lomakkeet
Videoneuvottelu

Toimintaterapian avulla asiakasta tuetaan olemaan mahdollisimman aktiivinen toimija omassa elämässään. Navisec Health -palvelun avulla asiakas saa yhteyden ammattilaiseensa nopeasti. Keskustelut, ohjeet ja harjoitteet löytyvät palvelusta aina tarvittaessa, terapiakäyntien välilläkin. Navisec Health lisää asiakkaan kumppanuuden tunnetta terapeutin kanssa, mikä mahdollistaa myös vastuun ottamisen omasta kuntoutumisesta. Viestittelyyn voidaan ottaa mukaan asiakkaan näin halutessa läheisiä ja muita lähiympäristön henkilöitä ja varmistaa sujuva tiedonkulku. Vanhemmat voidaan valtuuttaa toimimaan lapsen puolesta palvelussa.

Toimintaterapiassa etsitään yhdessä asiakkaan kanssa keinoja, joiden avulla asiakas voi selviytyä mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti arjen toimintaympäristöissään. Helppokäyttöisen ja monipuolisen Navisec Health -etäpalveluratkaisun avulla rakentuu silta terapiatilanteen ja asiakkaan arkielämän välille. Navisec Health auttaa saamaan harjoittelun tiiviiksi osaksi merkitysellistä arkea. Näin kehitystä ja kuntoutumista voi tapahtua joka hetki, ei vain terapiakäynneillä. Voit luoda sähköisiä harjoitteita, koota niistä kuvastoja ja jakaa sopivia harjoitteita asiakkaillesi. Rakentamalla verkkokursseja asiakkaitasi kiinnostavista aiheista, voit tarjota tietoa interaktiivisessa ja helpostiomaksuttavassa muodossa. Suunnittelutyökalun avulla voit aikatauluttaa sisältöjä valmiiksi ja ne esitetään asiakkaalle aikajanalla. Asiakas voi seurata tulevia tapahtumia omassa arjessaan silloin kun se hänelle sopii ja kuitata niitä valmiiksi.

Navisec Healthin avulla toteutat vaivattomasti ja käyttäjäystävällisesti kyselyt ja lomakkeet sähköisessä muodossa. Asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueiden ja kuntoutustarpeiden kartoituksessa apuna ovat erilaiset toimintakyky- ja elämänlaatumittarit sekä oirekartoitukset, joita löydät hyödynnettäväksi lomakepohjista. Lomake-editorin avulla voit itse luoda ja muokata tarvitsemiasi lomakkeita. Asiakas voi rauhassa täyttää esimerkiksi sähköisen esitietolomakkeen tai toimintakykymittarin kotona silloin kun se hänelle sopii. Näin aikaa ei kulu terapiakäynnistä lomakkeiden täyttöön ja vastaukset ovat käytettävissä jo tapaamisessa. Dokumentti-toiminnallisuuden ja sähköisen allekirjoituksen avulla dokumentoit kätevästi myös asiakkaalta vaadittavat suostumukset.

Navisec Health -etäpalveluratkaisu tukee toimintaterapian toteuttamista riippumatta siitä toteutuuko kuntoutus kasvokkain vai etänä, vastaanotolla tai asiakkaan lähiympäristössä. Etäkuntoutus on vakiinnuttanut asemansa toimintaterapian vaihtoehtoisena toteutustapana tukien ja täydentäen kasvokkain toteutuvaa kuntoutusta. Viivi -videoneuvottelu mahdollistaa etätoimintaterapian toteuttamisen reaaliaikaisen videoyhteyden ja ruudunjaon avulla.